ประเสริฐ นายกโคราช ลุยปรับคุณภาพคูเมือง 4 ทิศ ให้สดสวยกลับคืนคนโคราช

วันที่ 16 กค 2564

นายกประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมอุปกรณ์ ทำความสะอาด และตัดกิ่งไม้ ออกเก็บกวาดขยะ สิ่งปฏิกูล และกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่สร้างปัญหาด้านทัศนียภาพของเมืองโคราช ตั้งแต่ 9 โมงเช้า โดยทั้งนี้ จะดำเนินการให้ครบทั้ง 4 ด้าน บนพื้นที่ คูเมืองทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้คนโคราชได้สามารถ ขับรถ ชื่นชม กับ ถนนรอบ เมืองริมคู บนความยาว กว่า 5 กม.

 

 

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนประเสริฐ นายกโคราช ลุยปรับคุณภาพคูเมือง 4 ทิศ ให้สดสวยกลับคืนคนโคราช