“ด้วยความอาลัย” นายสุระชัย อ.สาพานิช
วันที่ 15 ตุลาคม 2564  นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา พร้อมด้วย รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลนคร ร่วมแสดงความอาลัย การจากไปของ นายสุระชัย อ.สาพานิช ชุมชน สามแยกปักธงชัย..ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม ณ.วัดป่าจิตตสามัคคี

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา พร้อมด้วย รองนายก สมาชิกสภาเทศบาลนคร ร่วมแสดงความอาลัย การจากไปของ นายสุระชัย อ.สาพานิช