วันที่ 22 กันยายน 2564 เมื่อเวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองนายกเทศมนตรี นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ และสังเกตการณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่รับผลกระทบบริเวณทางน้ำลำตะคอง ได้แก่ ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 และบริเวณมิตรภาพ ซอย 6
ชุมชนตะคองเก่า (บริเวณโค้งทางคอนโด) บริเวณซอยคุ้มวงษ์ ชุมชนหลังวัดสามัคคี และบริเวณซอยโรงเจ
ขอบคุณข้อมูล : เพจประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองนายกเทศมนตรี นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ และสังเกตการณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่รับผลกระทบบริเวณทางน้ำลำตะคอง