วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบไข่ไก่สดจาก นายจิตตุรงค์ พงศ์ประยูร ผู้จัดการสำนักธุรการ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์
///ขอบคุณข้อมูล ประชาสัมพันธ์นครนครราชสีมา
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา รับมอบไข่ไก่ จาก CP จำนวน 10,000 ฟอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนช่วงโควิด-19