นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและเติมเต็มให้สมบูรณ์#
วันที่ 11 มิ.ย.64
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้พิการ และสอบถามถึงความต้องการ ว่ามีอะไรที่ต้องการให้ช่วยเหลือ หรือช่วยเติมเต็ม สิ่งที่ขาด เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อจะได้ดูแลและจัดสรรงบลงมาตรงจุดนี้ต่อไป

ซึ่งปัจจุบัน สังคมผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการพร้อมปรับปรุง และสร้างมาตรฐานแห่งชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา

ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายก ประเสริฐ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต เติมเต็ม ความพร้อมให้สมบูรณ์