นายกฯ ประเสริฐ เร่งติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองโคราช

วันที่ 25 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรี นายศิระ จันทรวร รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหลักนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบ่งออกเป็น 8 จุดของการก่อสร้างทั้งโครงการ
1. มิตรภาพซอย 22 – ซอยมุขมนตรี 23
2. มิตรภาพซอย 28 – บริเวณสถานีสูบน้ำเสีย
3. ข้างบ้านเมตตา
4. ชุมชนทุ่งมหาชัย
5. ถนนหน้าค่ายสุรนารี ไปถึงถนนไปหัวทะเล
6. ท่อลอดทางรถไฟ – ถึงถนนไปหัวทะเล
7. ถนนหน้าค่ายสุรนารี
8. ถนนสิริราชธานี (ไม่ส่งมอบพื้นที่)
เรื่องสืบเนื่อง
จุดก่อสร้างบริเวณบ้านเมตตา
– จุดก่อสร้างบริเวณบ้านเมตตา ยังไม่ได้รับการส่งมอบพื้นที่จากกรมทางหลวง
จุดก่อสร้างบริเวณชุมชนมหาชัย
– จุดก่อสร้างบริเวณชุมชนทุ่งมหาชัย แนวก่อสร้างบางส่วนลุกล้ำเข้าที่ดินของเอกชนและยังอยู่ระหว่างการหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างเจ้าของที่ดินและกรมโยธาธิการและผังเมือง
จุดก่อสร้างบริเวณในโรงเรียนโคราชพิทยาคม
– จุดก่อสร้างบริเวณในโรงเรียนโคราชพิทยาคม ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่เพื่อให้เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯ ประเสริฐ เร่งติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองโคราช