“นายกฯ ประเสริฐ” เดินหน้าเร่งสร้างปอดให้คนโคราช ที่ชุมชนเกาะลอย และปรับภูมิทัศน์รอบคูเมืองให้โคราช เป็นเมืองหน้าอยู่
(Sustainable Livability City)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา พร้อมสำนักช่างเทศบาล เข้าปรับพื้นรกร้าง ที่ทิ้งขยะของชุมนุมเกาะลอย สำโรงจันทร์ เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว ร่มรื่น สะอาด สวยงาม ซึ่งจะเป็นปอดแห่งใหม่ของคนโคราช รวมทั้งการปรับพื้นที่รอบคูเมืองด้วยการปลูกหญ้า เติมดินหน้ารร.เมืองทอง และลงต้นคูนรอบศาลากลาง หน้าศาล หอนาฬิกา ตามนโยบายเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Livability City) นโยบายหลัก คือ
1.การอนุรักษ์และปรับปรุงคูเมืองให้สวยงาม ปรับปรุงคูเมืองและพื้นที่โดยรอบให้มีความสะอาด ร่มรื่น และสวยงาม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ เป็นที่นันทนาการ ที่ออกกําลังกาย และที่จัดกิจกรรมเชิง ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมือง ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว
2.เพิ่มปอดของเมืองให้มากขึ้น ดําเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงสวนสาธารณะเก่าที่มีอยู่แล้วให้สวยงามยิ่งขึ้น และสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกําลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ ให้ เพียงพอต่อจํานวนประชากรสองแสนคนเศษในเขตเมือง ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง ด้วยการเพิ่มการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นในพื้นที่ว่าง และบริเวณถนนสายต่างๆ

“เราจะสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดให้แก่เมือง ช่วย ดูดซับฝุ่นละอองและสารมลพิษ คายก๊าซออกซิเจนสู่บรรยากาศ ลดอุณหภูมิให้แก่เมือง บรรเทาปัญหามลพิษ ทางเสียงและสายตา และช่วยลดภาวะความตึงเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีของคนเมือง โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 สุขภาพจิต สุขอนามัยของคนเมืองสำคัญที่สุด” นายกฯ ประเสริฐ กล่าว

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชน“นายกฯ ประเสริฐ” เดินหน้าเร่งสร้างปอดให้คนโคราช ที่ชุมชนเกาะลอย และปรับภูมิทัศน์รอบคูเมืองให้โคราช เป็นเมืองหน้าอยู่<br>(Sustainable Livability City)