นายกฯ ประเสริฐ ห่วงใยประชาชนเขตเทศบาล
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจ

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนหลังวัดสามัคคี ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม นม น้ำดื่มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน พร้อมกับเยี่ยมผู้กักตัวและมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมให้กำลังใจกับผู้กักตัว จำนวน 5 ราย ณ ชุมชนหลังวัดสามัคคี

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯ ประเสริฐ ห่วงใยประชาชนเขตเทศบาล<br>ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจ