นายกฯ ประเสริฐ บุญชัยสุข ลงไปดู คูเมือง และสวนสาธารณะหนองแก้ช้าง

วันที่ 17 กค 2564 เวลาประมาณ 14.30 น.
นายกฯ ประเสริฐ บุญชัยสุข ลงไปดู คูเมือง และสวนสาธารณะหนองแก้ช้าง ว่าจะเสร็จตามที่ผู้รับเหมารับปากไว้หรือไม่
ได้เห็นความก้าวหน้ามากขึ้น และ คูเมืองก็ดูสะอาดขึ้น แต่ต้องทำซ้ำอีกหลายครั้ง เพื่อความสะอาด สวยงาม

สอบถามประชาชนว่าอยากให้เพิ่มแสงสว่างฝั่งริมคูเมืองอีก น้อมรับคำแนะนำมาปรับปรุง ชาวโคราชบ้านเอ็งครับ

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯ ประเสริฐ บุญชัยสุข ลงไปดู “คูเมือง และ สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง”