วันที่ 7 ก.ค. 64 เวลา 09.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานด้านต่างๆของเทศบาลนครนครราชสีมาโดยมีรองนายกเทศมนตรี, นายทวีศักดิ์ พันธุ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการสำนัก/กองและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา
#สายด่วน1132
#AppKoratcity
สุวรรณี พรมประสิทธิ์/ข่าว
ฉัตรชัย ช่างเติม/ภาพ

ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯ ประเสริฐ บุญชัยสุข เปิดการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามและเร่งรัด การดำเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลนครนครราชสีมา