วันที่ 13 พย. 2564 นายกฯประเสริฐ บุญชัยสุข เข้าสำรวจ ตรวจสอบ อนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี บริเวณสวนรักษ์ ซึ่งชำรุดเสียหาย ขาดการดูแล บูรณะ รวมถึงภายในหอแสดงแสง สี เสียง
ซึ่งอนุสรณ์สถานนี้เป็นงานแสดงวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือ และ วีรชนชาวโคราช ที่ช่วยปกป้องโคราช และเป็นที่เคารพ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราช
ซึ่งหลังจากนี้ จะดำเนินการเตรียมบูรณะ ซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาสมบูรณ์ สวยงาม และ สมเกียรติ วีรสตรีของชาวโคราชต่อไป.
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯประเสริฐ เข้าตรวจสอบ อนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี บริเวณสวนรักษ์ ชำรุดเสียหาย รวมถึงภายในหอแสดงแสง สี เสีย