#นายกฯประเสริฐ ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

วันที่ 25 ธ.ค. 2564 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา รับเกียรติเป็น ประธานเปิดงาน ประติมากรรมร่วมสมัย ในหัวข้อ Art and culture of ISAN ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ในงานมีการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการ ประกวดประติมากรรมว่าวไทย Graffiti on kite ในหัวข้อ Rainbow of happiness โดยมีผู้สนใจเข้าประกวดผลงานเป็นจำนวนมาก เป็น การเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว ใน โอกาสนี้ นายกฯประเสริฐ ได้ร่วมแสดงฝีมือในการพ่นสีบนว่าวไทย รูปแมวสีสวาท ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของเมืองโคราช จากนั้นได้มอบรางวัล และ ใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถ มีความตั้งใจ มีฝีมือในเชิงศิลปะในการเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วย
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯประเสริฐ ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย