นายกฯประเสริฐ ลุยปรับโฉมคลองหน้าเซ็นทรัล

   วันที่ 21 ธค. 64 เวลา 13:00 น. นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และ สมาชิกสภาเทศบาล #ทีมโคราชชาติพัฒนา ลงพื้นที่ ตรวจสอบความคืบหน้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองระบายน้ำตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ไปจรดถนนสุรนารายณ์ข้างโรงแรมอิมพิเรียล ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองแห่งนี้ให้มีความสะอาด สวยงามและสามารถใช้พักผ่อนหย่อนใจได้
โดยได้มีการ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและเศษขยะที่ตกค้างมาเป็นเวลานานต่อเนื่องเป็นเฟสที่สอง โดยเฟสแรกได้ดำเนินการไป ในกิจกรรมจิตอาสาเมื่อวันที่ 5 ธค. ที่ผ่านมาถือเป็นการเริ่มต้นโครงการ ตามนโยบาย #โคราชเมืองสะอาด
  โดย วางเป้าหมายที่จะปรับโฉมคลองระบายน้ำแห่งนี้ ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ให้มีความสะอาดสวยงามและจะ ปรับภูมิทัศน์ ให้มีความร่มรื่น สร้างเลน เดิน/วิ่ง ออกกำลังกายเพิ่มไฟส่องสว่างตามความเหมาะสม และเพิ่มพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาใช้งานพักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดแห่งใหม่ของเมือง  พร้อมทั้งปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองโคราชอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯประเสริฐ ลุยปรับโฉมคลองหน้าเซ็นทรัล