นายกฯประเสริฐ ลุยปรับปรุงคลองหน้าเซ็นทรัล

      เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2564 เวลา 17.00 น นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ลงพื้นท่ีบริเวณถนน 30 ซอย 38 และคลองชลประทานที่พาดผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา ไปจนถึงถนนสุรนารายณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนปลายนาสามัคคี และเทคโนวิลเลจ ในเขต #เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา ซึ่งถนนและคลองชลประทานดังกล่าว ไม่ได้รับการปรับปรุง ถูกปล่อยให้วัชพืชปกคลุม อีกทั้งยังมีเศษขยะ เศษวัสดุต่างๆ ทำให้เกิดความสกปรก และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่เดินทางผ่านบริเวณดังกล่าว โดยถนน 30กันยา ซอย 38 นั้นเป็นเส้นทางที่มีพี่น้องประชาชนใช้เดินทางผ่านจำนวนมาก
       ท่านนายกฯประเสริฐ เห็นถึงความสำคัญด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชน จึงได้เข้ามาสำรวจพื้นที่จริงด้วยตนเองและเตรียมการพัฒนาทั้งด้านความสะอาด และ ความปลอดภัย ให้ประชาชนในพื้นที่ และ ผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ได้ประโยชน์เดินทางได้สะดวก และเป็นพื้นท่ีพักผ่อน ออกกำลังกาย พร้อมทั้งปรับปรุงคลองชลประทาน ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย และปรับทัศนียภาพให้สวยงามต่อไป
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯประเสริฐ ลุยปรับปรุงคลองหน้าเซ็นทรัล