“นายกฯ ประเสริฐ” ร่วมเสวนาสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ผลงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

วันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 07.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา จัดโดยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร และนำเสนอผลงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 โดย อาจารย์มงคล กลิ่นทับ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ อาคารศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ภาพ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนคร นครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชน“นายกฯ ประเสริฐ” ร่วมเสวนาสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ผลงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021