#นายกฯประเสริฐ ตรวจความพร้อม ปรับปรุงคลองหน้าเซ็นทรัลฯ
เมื่อ 2 ธค. 64 เวลา 17:30 นาย ประเสริฐ บุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯไพบูลย์ พฤกษพนาเวศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ #ทีมโคราชชาติพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองระบายน้ำหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ในกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันชาติไทย วันที่ 5 ธค. ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการบูรณาการของภาคส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพเพิ่มความสวยงามความสะอาดและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ #เทศบาลนครนครราชสีมา และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นให้มีความประทับใจ และได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกฯประเสริฐ ตรวจความพร้อม ปรับปรุงคลองหน้าเซ็นทรัลฯ