เทศบาลโคราช ร่วมกับ ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เปิดรพ.สนามแห่งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่เร่งช่วยสนับสนุนสร้าง โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราช บริเวณ หอพัก 88 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมาซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่ได้เปิดใช้งานเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคยังไม่สมบูรณ์ จึงได้ขอให้ทางศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา เข้ามาดำเนินการเพื่อเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันกล่าวว่าทางศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้ประสานงานร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าไปดำเนินการเรื่องประปา ไฟฟ้า ปรับที่จอดรถ ปรับทางเดิน และตั้งเต้นอำนวยการให้คณะแพทย์ พยาบาล ในการให้บริการโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยโควิดได้จำนวน 200 คน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ รายงานล่าสุด 25 กรกฎาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 351 คน มาจากพื้นที่เสี่ยง 152 รับผู้ป่วยกลับมารักษา 21 คน สัมผัสผู้ป่วยในจังหวัด 178 คนเสียชีวิต 1 เสียชีวิตสะสม 44 ราย (ข้อมูลศูนย์โควิด 19 โคราชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา เร่งช่วยปรับ หอพัก รพ.มหาราช ให้เปิดเป็น รพ.สนาม แห่งที่ 3