วันที่ 22 ก.ค.64 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง สำนักการประปา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ TOT ร่วมประขุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ปัญหาที่ตรวจพบจากการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ทำให้ท่อระบายน้ำชำรุด,ตู้ควบคุมไฟฟ้ากีดขวางทางเท้า,คืนสภาพทางเท้าไม่เหมือนเดิน(โดยเฉพาะรอบศาลากลาง)ฝาบ่อพักเสียงดัง,การซ่อมคืนผิวจราจร,ขอบฟุตบาทไม่เรียบร้อย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

#Appkoratcity

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ เปิดร่วมประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากการดำเนิน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า ในเมืองใหญ่ กับหน่วยงานราชการ