นายกประเสริฐ สั่งลุย เป้าหมาย เทศบาลนครนครราชสีมา ปักธงฟื้นฟูคูเมือง รอบเมืองย่าโม 4 ด้าน

วันที่ 19 ก.ค. 2564 ทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ ทำความสะอาด และตัดกิ่งไม้ ออกเก็บกวาดขยะ สิ่งปฏิกูล และกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่สร้างปัญหาด้านทัศนียภาพของเมืองโคราช
ซึ่งวันนี้ ได้ดำเนินการจุดบริเวณ เลข 7

โดยทั้งนี้เทศบาลนครนครราชสีมา จะดำเนินการให้ครบทั้ง 4 ด้าน บนพื้นที่ คูเมืองทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้คนโคราชได้สามารถ ขับรถ ชื่นชม กับ ถนนรอบ เมืองริมคู บนความยาว กว่า 5 กม.

 

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ สั่งลุย เป้าหมาย เทศบาลนครนครราชสีมา ปักธงฟื้นฟูคูเมือง รอบเมืองย่าโม 4 ด้าน