วันที่ 23 สค. 64 เวลา 9.00 น.

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หัวหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย(สุรนารายณ์) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม งานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักช่าง ส่วนการโยธา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่รกร้างบริเวณข้างสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์และศูนย์เยาวชน(สนามกีฬากลาง) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม สะอาด พร้อมเตรียมปลูกต้นชำฉา,ต้นจามจุรี,ต้นสะเดาหรือต้นขี้เหล็ก เพื่อให้เป็นเมืองสีเขียว

ขอบคุณที่มา : Top Lim @ ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ สั่งลุย!ปัดกวาด ชุมชนอบอุ่นพัฒนา สุรนารายณ์ ร่วมพัฒนาปรับปรุง เพื่อเป็นลานกีฬา และสวนสาธารณะ เพื่อชุมชนสังคมปลอดภัย และสุขภาพที่ดี