นายกประเสริฐ ทราบเรื่องร้องเรียน ลงพื้นที่ลุยแก้ปัญหาทันที

วันนี้ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา พร้อมคณะ ผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล รับเรื่องร้องเรียน ปัญหาน้ำปะปา ไม่ไหล ไหลอ่อน บริเวณ ชุมชนรุ่งเรือง บุญเรือง สีบศิริซอย 28 และ ชุมชนเดชอุดมสามัคคี

สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ สำนักประปา ผอ.พนมวัน พร้อม เจ้าหน้าที่ ลงมือแก้ไขทันที ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้การได้เรียบร้อยครับ และเทศบาลนคร ได้เตรียมการวางแผนแก้ปัญหาน้ำในระยะยาว เพื่อการขยายตัวของเมือง ในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ และพร้อมแก้ไข ในเวลาเร่งด่วน พบเหตุประปาไม่ไหล สามารถแจ้ง เราได้ทันที เทศบาลนครนครราชสีมา เต็มใจพร้อมบริการ นายกบอกมา….

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ ลุยแก้ปัญหาทันที ประชาชนร้องเรียน ปัญหาน้ำปะปา