#นายกประเสริฐ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา พร้อมลุยแก้ทันที
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักช่างผังเมืองและช่างสุขาภิบาล #เทศบาลนครนครราชสีมา เข้าพูดคุยรับฟังปัญหา ข้อกังวลใจ ในประเด็นต่างๆ อย่างใกล้ชิด จากประชาชนใน #ชุมชนท่าตะโกพัฒนา เนื่องจากการถมที่ดินหมู่บ้านจัดสรร ได้ข้อสรุปแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในอนาคตเพื่อความสบายใจของคนในชุมชนเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมดำเนินการทันที
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา พร้อมลุยแก้ทันที