#นายกประเสริฐ ลงพื้นที่ #วันหยุด สำรวจความความเดือดร้อนประชาชน
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 64 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมที่ปรึกษาฯไพบูลย์ พฤกษพนาเวศ และ สมาชิกสภาเทศบาล #ทีมโคราชชาติพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่มีปัญหา ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายจุด เช่น ถนน 30 กันยา ซอย 2/10 ซึ่งพื้นผิวถนนขรุขระชำรุดมานาน อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมถึง คลองระบายน้ำหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชไปแล้วและเตรียมปรับปรุงการรับายน้ำให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าว
จากนั้นเดินทางไปสำรวจบริเวณหน้าวัดศาลาทอง ซึ่งได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนเนื่องจากมีการติดตั้งเสาไฟฟ้ารุกล้ำบนผิวถนน อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อเตรียมนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป หลังจากนั้น นายกประเสริฐ เดินทางไปที่ถนนมิตรภาพ ซอย 24 ซึ่งถนนมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และ ไม่มีรางระบายน้ำ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเดินทางสัญจรไม่สะดวกและน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
โดยนายกประเสริฐ ได้นำเป็นข้อมูลเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และได้รับความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ ลงพื้นที่ #วันหยุด สำรวจความความเดือดร้อนประชาชน