ซักซ้อมรับผู้คัดกรองจากพื้นที่เสี่ยงเข้าศูนย์พักคอย SQ

วันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 11.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซักซ้อมรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง เข้าสถานที่กักตัว State Quarantine (SQ) เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทำความเข้าใจและปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดให้เกิดความปลอดภัยและเรียบร้อยที่สุด ณ โรงแรมฟอร์จูน นครราชสีมา

#สายด่วน1132
#Appkoratcity
ขอบคุณที่มา : ฉัตรชัย ช่างเติม ภาพ/ข่าว

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ พร้อมทีมเทศบาลนครนครราชสีมาซักซ้อมรับผู้คัดกรองจากพื้นที่เสี่ยงเข้าศูนย์พักคอยSQ