“นายกประเสริฐ” ประชุมหารือโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เร่งแก้ไขปัญหาพื้นผิวจราจรขรุขระ เพิ่มความสะดวกสบายในการสัญจรให้ชาวโคราช

วันที่ 29 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนคร
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประชุมหารือโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล สำนักการช่าง สำนักการประปา สำนักการคลัง กองวิชาการและแผนงาน ตัวแทนจากบริษัททีโอที และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งรัดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้กับเทศบาล โดยเทศบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นผิวจราจรที่ขรุขระ และเพิ่มความสะดวกสบายในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

#สายด่วน1132
#APPKoratcity
ขอบคุณข้อมูล :
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชน“นายกประเสริฐ” ประชุมหารือโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เร่งแก้ไขปัญหาพื้นผิวจราจรขรุขระ เพิ่มความสะดวกสบายในการสัญจรให้ชาวโคราช