นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
นำทีมคัดกรองโควิด-19 โรงเรียนกีฬาเทศบาล

วันที่ 29 ก.ค.64 เวลา 09.00 น
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หน่วยควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่โรงเรียนกีฬานครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักเรียนจำนวน 200 ราย และเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน ก่อนส่งกลับภูมิลำเนา โดยไม่พบเชื้อ เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ณ โรงเรียนกีฬานครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)
#ฉัตรชัย ช่างเติม/Top Lim/ภาพ
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ นำทีมคัดกรองโควิด-19 โรงเรียนกีฬาเทศบาล