เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 20:30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และ นายไพบูลย์ พฤษพนาเวศ ที่ปรึกษานายกฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ปริมาณน้ำ ในพื้นที่มิตรภาพ ซอย 4 ประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเอง เพื่อเตรียมการ รับมือกับปริมาณน้ำในลำตะคอง และ มวลน้ำที่ไหลมาสมทบ มิให้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน พร้อมกันนี้ยังเข้าให้กำลังใจประชาชน ที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเรือนได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ เทศกิจ และ อปภร. ช่วยอำนวยความสะดวกในการ รับ- ส่ง ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัย

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมที่ปรึกษานายกฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ ปริมาณน้ำพื้นที่มิตรภาพ ซอย 4