วันที่ 6 ส.ค.2564 เทศบาลนครนครราชสีมา มุ่งมั่น เดินหน้าเต็มที่ คืนสวนสาธารณะให้เมือง ให้พี่น้องชาวโคราช
เมื่อเวลา 15.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ ริมคูเมือง ดูการปรับพื้นที่ สาธารณะ ให้เป็นสวนสาธารณะริมคูเมือง บริเวณ ถนนพลล้าน ให้โล่ง สะอาด ปลอดภัย ซึ่งวันนี้้มีความคืบหน้าของการทำงานเป็นอย่างมาก

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ ริมคูเมือง ดูการปรับพื้นที่ สาธารณะ ให้เป็นสวนสาธารณะริมคูเมือง