วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา แด่พระเทพสีมาพร เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง เพื่อเป็นพระพุทธบูชาสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ วัดบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่ง วัดบึง เป็นวัดพระอารามหลวง สร้างสมัยพระนารายณ์มหาราช และมีพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อโตอู่ทอง สร้างสมัยอยุธยา
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ ถวายเทียนพรรษา แด่พระเทพสีมาพร เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง