วันที่ 22 ก.ค.2564 นายกประเสริฐ บุญชัยสุข ได้ลงพื้นที่ติดตามงาน รอบคูเมือง เทศบาลนครนครราชสีมา ทุกวัน..เพื่อคนโคราช
ซึ่งการพัฒนา สวนรอบคูเมือง เริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับ…เริ่มสะอาด เริ่มสวยงาม …คืนสวนสาธารณะให้คนโคราช
ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ของ นายก ประเสริฐ บุญชัยสุข..✌️

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนนายกประเสริฐ ติดตามงานทุกวัน นโยบายเร่งด่วน คืนสวนสาธารณะ ให้พี่น้องชาวโคราช