“นายกประเสริฐ”ประชุมแก้ไขปัญหาถนนและทางเท้าพร้อมระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลโคราช

วันที่ 2 ก.ค.64 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรี นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ประชุมแก้ไขปัญหาการคืนผิวจราจรเเละทางเท้า พร้อมระบบระบายน้ำในเขตเทศบาล จากโครงการสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้เเล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ทางเทศบาลดำเนินการคืนผิวจราจรทั้ง 14 เส้น และแก้ไขปรับปรุงทางเท้า และระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

#AppKoratcity
#สายด่วน1132
ศุภศิริ โล่ห์วีระ/ข่าว
อารยา ผันกระโทก/ภาพ

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชน“นายกประเสริฐ”ประชุมแก้ไขปัญหาถนนและทางเท้าพร้อมระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลโคราช